Contributie

Om lid te kunnen worden van een kringgroep moet u eerst lid worden van de VDH. U kunt zich aanmelden via de website www.duitseherder.nl. Wanneer u lid wordt van de VDH ontvangt u een welkomstpakket waarin allerlei informatie staat over de VDH en de Duitse Herdershond. Daarna kunt u zich inschrijven op onze Kringgroep.

Voor de puppycursus/proefperiode van 3 maanden betaalt u €50,00 en mag u elke zondagochtend om 11:00 komen trainen.

Indien u na deze periode volledig lid wil worden, betaalt u het lidmaatschap en het trainingsgeld naar rato voor dat jaar. Na volledig lid te worden kunt u om de week op de maandagavonden meedoen met ringtraining (kynologie). Op de woensdagavonden om en om manwerk en appèl en iedere zondagochtend/-middag appèl lopen en manwerk doen. Speuren doen we ook op zondagochtenden maar om en om in groepjes verdeeld.

 

Contributie per jaar:

Lidmaatschap  €45,00

Huisgenootlid  €27,50

Trainingsgeld eerste hond  €105,00

Trainingsgeld iedere volgende hond  €50,00

Speurgeld  €40,00 (alle boeren die hun velden ter beschikking stellen krijgen aan het eind van het jaar een bedankje)