Africhting

Stel; je wilt iets meer weten over de opvoeding van je Duitse Herder, hoe je met hem om moet gaan of je wilt er een gemakkelijke huisvriend van maken, waar je mee kan lezen en schrijven. Echter het kan ook zo zijn dat je met je hond topsport wilt gaan bedrijven, met als evt. uiteindelijk doel deelname aan een of een aantal van de door de V.D.H. georganiseerde wedstrijden. Maar eigenlijk komt het allemaal op hetzelfde neer: je wilt je hond africhten. Dan kom je bij het volgende, “Wat is africhten?”. Het antwoord hierop is makkelijk, zeker voor mensen met opgroeiende kinderen, africhten is opvoeden. Dat wil zeggen, het karakter en de capaciteiten die je hond bezit (bij de een is dit wat meer als bij de ander), in dienst stellen van jezelf. Het klinkt allemaal eenvoudig maar het gaat niet zomaar vanzelf. Het allerbelangrijkste is, een goede verstandhouding tussen jou en je hond. Het moet “klikken” zogezegd. Ook kan je hierbij wel wat advies en begeleiding van een ervaren instructeur gebruiken. Deze kan je weer vinden bij kringgroep Rijnmond en ze staan tevens vermeld op onze site. Een goed afgerichte/opgevoede hond is eerlijk, zelfverzekerd, betrouwbaar en staat zijn baas altijd bij, onder welke omstandigheden dan ook. Dus als je van plan bent je aan te melden bij onze kringgroep of als je dit net hebt gedaan, doe dit dan in eerste instantie omdat je van jouw Duitse Herder je “beste vriend wilt maken”.

Hieronder volgt een opsomming en een korte uitleg van een aantal examens die je, via de V.D.H. bij ons op de kringgroep kan behalen. Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kan je altijd terecht bij onze commissaris africhting, of bij een van de begeleidende instructeurs.

Binnen de V.D.H. zijn een aantal examens op africhtingsgebied te behalen, o.a.:
Uithoudings Vermogenexamen,Verkeers Zekere begeleidings Hond, VZH, IPOI, IPOII en IPOIII

Er zijn 3 gradaties bij het verkrijgen van het IPO-diploma, oplopend in moeilijkheidsgraad, niveau I, II en III. In het V.D.H. reglement zijn de eisen en de richtlijnen precies omschreven. Deze reglementen zijn ook bij ons op de kringgroep te verkrijgen.
Ieder IPO-examen bestaat uit 3 los van elkaar staande onderdelen:

  • afdeling A, het speuren.
  • afdeling B, het appel (gehoorzaamheid).
  • afdeling C, het verdedigingswerk (manwerk)

A speuren

Op zondagochtend, omstreeks 08.00 uur, beginnen we met speuren. Voor het IPOI examen legt de geleider zelf een spoor uit, met daarop een tweetal voorwerpen. Naarmate je meer ervaring krijgt en na het behalen van het IPOI examen, wordt de moeilijkheidsgraad steeds groter. Zo leg je voor het IPOII en III examen niet meer zelf je spoor uit, maar wordt dit uitgelegd door een ander. Ook krijg je steeds meer hoeken in het spoor, worden er meer voorwerpen opgelegd en moet het langer blijven liggen, alvorens je het met de hond uit mag werken. Het speuren vind plaats op div weilanden, in de nabije omgeving van de kantine van onze kringgroep.


B appel

Op zondag, na het speuren, mede afhankelijk van het aantal aanwezige leden, beginnen we omstreeks 10.30 uur met het appel. Het eerste examen wat behaald dient te worden is het VZH. Dit houdt o.a. in dat de hond aangelijnd en los moet kunnen volgen, de zit en de af oefening moet kunnen uitvoeren en ook af moet blijven liggen met afleiding. Naast het appel is er nog een B-gedeelte, waarbij de hond moet laten zien dat het een sociaal dier is. Hierbij moet je volgen door een groep mensen, kom je een fietser tegen en een geleider met een hond. Hierbij mag geen agressief of angstig gedrag vertoond worden. Ook voor het appel van het IPO programma geldt, hoe verder je komt des te moeilijker het wordt. Vandaar dat wij het appel niet alleen op zondag, maar ook op dinsdag avond, omstreeks 19.00 uur, beoefenen.


C man werk

Op zondag beginnen we met pakwerk omstreeks 13.00 uur en op woensdagavond doen we een verkorte sessie die start om ca.21.00 uur. Het pakwerk is niet anders dan een spel voor de hond, bestaande uit het signaleren van -, het vangen van Рen het bewaken van de “boef”(pakwerker).
Dit alles in goede harmonie met de geleider, dat wil zeggen dat de hond goed in de hand van de geleider moet zijn en niet zelfstandig te werk mag gaan. Bij het IPO programma is het zo, in tegenstelling tot bv het KNPV programma, dat de hond gericht is op de mouw. Dus als de pakwerker de mouw niet aan heeft, mag de hond niet bijten. De beoordelingscriteria van het pakwerk gaan over 3 fasen, nl. de gevechts- en afweerbereidheidsfase, de belastingsfase (en dan wordt niet bedoeld “de blauwe enveloppen”) en de bewakingsfase. Gedurende het gehele pakwerk wordt gekeken naar de belastbaarheid, de zelfverzekerdheid, de vastheid van de zenuwen, de driftaanleg, het natuurlijk agressiegedrag en niet te vergeten de volgzaamheid van de hond.

Het streven op onze kringgroep is, het zowel in afdeling A, B als C, zo goed mogelijk proberen te presteren binnen de bereikbaarheid van de individuele hond en baas, en hierbij het volledige IPO I, II of III diploma proberen te behalen. Dit alles gebeurd natuurlijk wel zonder daarbij ooit het welzijn van de hond uit het oog te verliezen. Voor een examen of een wedstrijd kan er altijd, in overleg met je instructeur en de commissaris africhting, een extra trainingsdag/avond afgesproken worden. Dit geldt voor zowel het speuren, het appel als het pakwerk. Maar niet alle honden zijn op de diverse onderdelen even goed, dus bestaat de mogelijkheid tot het behalen van deelcertificaten binnen de VDH. Echter het is niet zo dat, indien je voor een compleet IPO-examen opgaat en je voor een van de onderdelen zakt, je wel de certificaten voor de andere onderdelen krijgt. Dus je ziet, voor ieder wat wils. Naast de examens bestaan er binnen de V.D.H. ook diverse wedstrijden. Bij onze kringgroep bestaat de mogelijkheid, bij gebleken geschiktheid van hond en baas, aan een of een aantal van deze wedstrijden deel te nemen. Dit mede ter beoordeling van je instructeur en de commissaris africhting.

Binnen onze kringgroep wordt het onderdeel africhting bestuurlijk geleid door de, eerder genoemde, commissaris africhting, Wilma van der Torren. Deze wordt hierin bijgestaan door een team van mensen, waaronder instructeurs, pakwerkers en andere vrijwilligers. Deze mensen maken van onze kringgroep een goed geoliede machine, waarbinnen elke hondenliefhebber het zijne kan vinden.