Kynologie

Kynologie betekent leer van de hond. Bij kynologie wordt de hond beoordeelt op de kenmerken die typisch zijn voor het ras. Op een clubmatch worden deze raskenmerken door een keurmeester beoordeelt. De V.D.H. heeft hiervoor speciale raskeurmeesters opgeleid welke buiten een algemene opleiding, de specifieke kenmerken voor de Duitse Herdershond kennen. Op zo’n clubmatch kunt u door de keurmeester gewezen worden op de diverse onderdelen van de hond welke goed of minder goed zijn. Een aantal termen zullen u (nu nog) onbekend zijn. Maar de hond wordt niet alleen beoordeeld op de bouw. Het gangwerk, stappen en draven, is ook belangrijk. Daar komt weliswaar ook de bouw weer om het hoekje kijken: de Duitse Herdershond is van nature een draver! De bouw van de hond moet daar op aansluiten. Met name is dit van belang bij de zogenaamde hoekingen van de ledematen. Dit houdt in dat de ledematen in een bepaalde verhouding tot elkaar staan, waardoor de hond goed kan draven. Om nu terug te komen op het punt waar het in de kynologie (vaak) om draait: de clubmatch. Op zo’n clubmatch gaat het er niet alleen om wie er de eerste of tweede wordt, maar ook om de kwalificatie die de hond van de keurmeester krijgt. De honden op zo’n clubmatch zullen in bepaalde leeftijdscategorie√´n worden ingedeeld

Klasse omschrijving:

 • A Jeugdklasse Reuen Leeftijd vanaf 9 tot 18 maanden
 • B Tussenklasse Reuen Leeftijd vanaf 18 tot 24 maanden
 • C Openklasse Reuen Leeftijd ouder dan 24 maanden
 • D Jeugdklasse Teven Leeftijd vanaf 9 tot 18 maanden
 • E Tussenklasse Teven Leeftijd vanaf 18 tot 24 maanden
 • F Openklasse Teven Leeftijd vanaf 24 maanden

Let er op dat jeugd- en tussenklasse lopen tot een bepaalde leeftijd.

Wanneer de keurmeester de hond beoordeelt, kijkt deze natuurlijk naar de honden in vergelijking tot elkaar en kiest daar een winnaar uit. Maar hij of zij bekijkt de honden tevens als individu en vergelijkt de hond met de punten die genoemd staan in de rasstandaard. Om weer te geven wat hij van de hond vindt, krijg je als deelnemer van hem/haar na afloop een keurverslag. Daarin staan de goede, maar eventueel ook de minder goede punten van de hond vermeld. Als totaalbeeld van de hond geeft hij een kwalificatie. Dat kunnen de volgende kwalificaties zijn:

KwalificatiesKwalificaties:

 • U Uitmuntend
 • ZG Zeer Goed
 • G Goed
 • M Matig
 • O Onvoldoende

De kwalificatie‚ Uitmuntend‚ kan alleen behaald worden door honden welke een africhtingscertificaat behaald hebben en welke uitgebracht worden in de ‚Open‚-klasse, dat wil zeggen: de klasse waarin de honden zitten welke ouder zijn dan 24 maanden. Zo kan het dus voorkomen dat een hond die meedoet aan een clubmatch met in de betreffende klasse veel goede honden, weliswaar “maar” zevende wordt, echter wel de kwalificatie U mee naar huis kan nemen. Indien zoiets u overkomt, kunt u best tevreden zijn, omdat u weet dat u een goede Duitse Herdershond bezit. Maar eigenlijk is het allerbelangrijkste dat u een fijne hond heeft, ook al heeft de hond misschien een aantal kleine schoonheidsfoutjes. Naast de clubmatch worden er ook jonge hondendagen gehouden. Op zo’n evenement zal een keurmeester aan de honden vanaf de leeftijd van 6 maanden geen kwalificatie mogen geven. De honden zullen alleen geplaatst worden.

Over de tijdstippen van de ringtraining en de locatie kunt u contact opnemen met onze commissaris. kynologie.