Loopschema

Op deze pagina staat schematisch het loopschema, dat voor het volgen gebruikt wordt. Dit loopschema wordt ook bij IPO gebruikt. De geleider moet het loopschema uit zijn hoofd kennen en zelfstandig uitvoeren.


Schot

Tijdens het los volgen op het lange stuk van 50 passen worden twee schoten gelost voor de schotproef (kaliber 6mm). Tussen de schoten zit ongeveer 5 seconde tijd en ze worden op ongeveer 15 passen afstand gelost. De hond moet zich schotvast tonen, d.w.z. hij krijgt alleen volle score als hij zich onverschillig gedraagt bij het schieten. Als de hond agressief reageert, dan is dat fout, maar leidt niet tot uitsluiting, mits de geleider de hond onder controle heeft. Als de hond bang is, wordt hij voor verdere deelname aan het examen uitgesloten.

Aan-/afmelden

De geleider meldt zich direct bij de start en na afronden van elk examenonderdeel aan of af bij de keurmeester. Hij gaat daartoe met zijn aangelijnde hond naar de keurmeester, houdt halt en laat de hond aan de voet zitten. Vervolgens meldt hij wie hij is, welke hond hij heeft en waarvoor hij zich voor aan-/afmeldt (eigen naam, stamboomnaam van de hond en examen en onderdeel noemen, dus b.v. “Geleider Piet de Boer met de hond Bello van Kennelvreugd meldt zich aan voor VZH, afdeling A”). Vanuit deze positie begint het volgparcours. Het einde van het volgen is steeds een stop-en-zit.


Keerwending

De keerwending wordt met een linksomkeert of een Duitse draai gedaan. De geleider dient op dezelfde lijn terug te gaan, dus bij een linksomkeert moet de hond voor de baas wijken. Bij een Duitse draai draait de geleider op de plaats tegen de klok in, de hond loopt met de klok mee om hem heen. Ook hierbij loopt de geleider op dezelfde lijn terug.


De groep

De groep wordt gevormd door minimaal 4 mensen die zich ook kunnen bewegen. De geleider moet tenminste bij een persoon linksom en bij een ander persoon rechtsom (dit is in het schema getekend als een gestippelde 8). Daarna houdt de combinatie halt in het midden van de groep. Daarna verlaat de combinatie de groep, doet nog één linker wending en houdt halt. Dit is het einde van het loopschema. Hierna volgen nog het volgen met zit en het volgen met af, die elk op een rechte lijn in de lengte van het veld gedaan worden.

Bij het aangelijnd volgen eindigt men met de groep. Hierna wordt de lijn losgekoppeld en om de schouder of in de zak gestoken. Daarna begint het los volgen, waarbij als eerste de groep gedaan wordt.